Il-Ġrajja tat-Teatru

Jien minn dejjem kont inħobb il-mużika u l-hena tiegħi kienet li mmur it-Teatru Rjal mal-papà waqt il-provi ta’ xi opra.  Kont nitpaxxa bil-mużika, bl-artisti li kienu jpinġu x-xenarji u b’dak l-ilbies sabiħ u l-atmosfera li kien ikun hemm … speċjalment dakinhar tal-opra.  Ħadd ma kien jobsor b’dak li kellu jseħħ dakinhar … kien il-Ħadd. 25 ta’ Mejju 1873 …

Pubblikazzjoni tal-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta – 2009
Stampi: Yanov Cutajar.