L-ILJUN SULTAN

<p>dramm muzikali bbazat fuq il-film animat</p>
<h3><em>THE LION KING</em></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kitba u lirika ta&rsquo;</p>
<h4><strong>Trevor Zahra</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><u>Karattri Principali</u></em></strong><strong><em>:</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA (ZGHIR)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA (KBIR)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ZAZU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SKAR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TIMON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PUMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NALA (ZGHIRA)&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NALA (KBIRA)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>JENA-1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>JENA-2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>JENA-3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SARABI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>XENA 1 <em>- Pride Lands</em></h5>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Ftuh: KANZUNETTA 1</h6>
<p><strong><em>(Kor u Lead Singer jibdew ic-&lsquo;chants&rsquo; Afrikani &lsquo;a cappella&rsquo;)</em></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Xemx titla&rsquo; (din tinhadem strixxi orizzontali li jitellghu mill-art bi xlief biex joholqu &ldquo;shimmering effect&rdquo;... fl-istess hin jitla&rsquo; d-dawl fuq is-Cyc u fis-Sala... effett ta&rsquo; Tlugh ix-Xemx.&nbsp; Annimali jigu minn nahat differenti (anki mis-sala) waqt il-kanzunetta.&nbsp; </strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>Tkanta Lead Singer mill-Kor.&nbsp;&nbsp; Pride Rock tkun quddiem il-bieb tal-palk (MR), barra fis-sala.&nbsp; L-annimali jibdew jersqu lejn il-pozizzjoni finali... fuq il-palk (u forsi t-torgien) taht Pride Rock, iharsu &rsquo;l fuq jistennew il-maghmudija ta&rsquo; Simba. Mufasa u Sarabi bl-iljun tarbija fuq Pride Rock (il-prezentazzjoni) u t-tislim ta&rsquo; l-annimali.</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>KANZUNETTA 1</strong><strong>&nbsp; </strong><em>(Il-Hajja bla Tarf)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LEAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nant sinvenya mabagi thibaba</p>
<p>KOR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sithi uhhmm wenya-ma</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; (Ye, wenya-ma)</p>
<p>LEAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nant sinvenya mabagi thibaba</p>
<p>KOR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sithi uhhmm .................. venya-ma</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (gen-gen,&nbsp;&nbsp; va-va ............ haj-lah-bah)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Wenya-ma)</p>
<p>Wenya-ma ....................... wenya-ma</p>
<p>(Siyo Nkobwe)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>KOR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(Tibda&rsquo; l-Muzika)</em> Ingonyama neng w'enamabala</p>
<p><em>(din il-frazi tirrepeti matul il-kanzunetta kollha)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LEAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hekk kif nifthu ghajnejna ghall-hajja,</p>
<p>U bil-qawwa tax-xemx niskantaw,</p>
<p>Nintebhu dlonk kemm hawn dwal mohbijin</p>
<p>Li ghajnejna mhu qatt se jaraw.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hawn wisq triqat, hawn wisq gholjiet,</p>
<p>Moghdijiet li qatt m&rsquo;inti se ssib;</p>
<p>Imma x-xemx fis-smewwiet</p>
<p>Tmexxi hi kull grajjiet,</p>
<p>Turina t-triq boghod minn kull tigrib.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>KOR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U dil-hajja bla tarf</p>
<p>Iddur cirku shih,</p>
<p>Fis-sahha w fil-mard</p>
<p>Fil-gid u fil-guh;</p>
<p>Sa ma nsibu t-triq</p>
<p>F&rsquo;dil-gungla ffullata</p>
<p>Tul dil-hajja</p>
<p>Li ddur cirku shih</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>--- MUZIKA ---</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>U dil-hajja bla tarf</p>
<p>Iddur cirku shih,</p>
<p>Fis-sahha w fil-mard</p>
<p>Fil-gid u fil-guh;</p>
<p>Sa ma nsibu t-triq</p>
<p>F&rsquo;dil-gungla ffullata</p>
<p>Tul dil-hajja</p>
<p>Li ddur cirku shih.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>XENA 2<em> - Pride Lands</em></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Filghodu.&nbsp; Mufasa u l-iljunessi ghadhom reqdin. </strong></p>
<p><strong>Jidhol Simba</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pa, pa, qum .... haffef... haffef.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(ghadu rieqed).</em>&nbsp; Hmmm... x&rsquo;gara?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SARABI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(rieqda wkoll) </em>Ibnek qam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(ghadu rieqed).</em>&nbsp; Iva, izda qabel titla&rsquo; x-xemx dak ikun responsabbilta&rsquo; tieghek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SARABI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imma issa x-xemx telqghet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebah pa.... sebah....!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(ghadu rieqed).</em>&nbsp; Mhux kuljum jisbah?&nbsp; Hallini kwiet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pa... inti weghidtni.&nbsp; Weghidtni li nitilqu malli titla&rsquo; x-xemx.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(beda jistejqer) </em>U issa x-xemx telghet?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dazgur li telghet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(jistenbah)</em> Mela mhemmx x&rsquo;taghmel.&nbsp; Ikollna nqumu..</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>MUFASA jqum, jitmattar, jittewweb, ecc..</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forsi ftit muzika sakemm MUFASA u SIMBA jitilghu fuq Pride Rock.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hares ibni.&nbsp; Kull fejn ix-xemx tmiss bir-raggi taghha huwa s-saltna taghna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wow!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Simba, iz-zmien tal-hakma ta&rsquo; kull sultan, jitla&rsquo; u jinzel l-istess kif taghmel ix-xemx.&nbsp; Ghad jigi zmien meta x-xemx tas-saltna tieghi&nbsp; tinzel, u titla&rsquo; dik tas-saltna tieghek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U dak kollu jkun tieghi?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kollu kemm hu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>(skantat, qisu qed ikellem lilu nnifsu) </em>Kull fejn ix-xemx tmiss bir-raggi taghha!!!&nbsp; U dawk il-postijiet fejn hemm id-dell??</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dawk il-postijiet huma 'l barra mill-fruntieri taghna.&nbsp; Simba, qis li qatt ma tersaq 'l hemm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imma... jien kont minghalija li Sultan jista&rsquo; jaghmel li jrid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eh... li tkun Sultan ma jfissirx li dejjem taghmel li trid.&nbsp; Sultan jehtieg jifhem bosta hwejjeg ohra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xi hwejjeg huma?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il-holqien kollu jghix flimkien f&rsquo;armonija u f&rsquo;bilanc delikat hafna.&nbsp; Bhala sultan, ikun jehtieglek tifhem dan il-bilanc u tirrispetta l-hlejjaq kollha; min-nemel ckejken li bil-kemm jiccalaq, sac-criev li jaqbzu m&rsquo;oghla sigra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SIMBA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pa, imma lic-criev&nbsp; ahna nikluhom.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iva, Simba. Ifhimni sewwa.&nbsp; Meta mmutu gisimna jispicca u jsir haxix.&nbsp; Ic-criev jieklu l-haxix. Qed tifhem?&nbsp; Kollox huwa maghqud f&rsquo;dan ic-cirku kbir tal-hajja, cirku li dejjem idur tond.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Jidhol ZAZU</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ZAZU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L-ghodwa t-tajba, Sire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L-ghodwa t-tajba lilek ukoll, Zazu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ZAZU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gejt naghtik ir-rapport ta&rsquo; kuljum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MUFASA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tajjeb.&nbsp; X&rsquo;ghandek gdid x&rsquo;tghidilna?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>KANZUNETTA 2</u></strong><strong>&nbsp; </strong><em>(Ir-Rapport ta&rsquo; Kuljum)</em>