Il-Misteru tas-Sur Spir

Min qatlu lis-Sur Spir u fejn kien ħbihom il-flus li kellu? Hemm ħamsa min-nies suspettati. Imma ara ma twaħħlux fija.

Jiena rrakkuntajt biss l-istorja, imma m'għandix x'naqsam.