Praspar Oħra ta' Kunċett u Marinton

In-nies jgħidu li Kunċett u Marinton laħqu għalqu l-mitt sena qabel ma mietu.

Jien ma nafx ngħidilkom sewwa sew, imma naf żgur li l-praspar baqgħu jagħmluhom sa l-aħħar

Il-biċċa l-kbira ta' dawk l-istejjer, l-awtur kitibhom meta kien student fl-iskola sekondarja.