DIN L-ART u kull ma fiha

Forsi ġieli ħlomt li inti għasfur.

Forsi wkoll ġieli ħlomt li inti ħuta, jew farfett, jew fenek.

Imma qatt ħlomt li inti roqgħa blat? Jew sħaba?

Jew għanqud għeneb?

F’din il-poeżija se nippruvaw insiru ħaġa waħda ma’ l-ambjent.

U nitgħallmu nirrispettawh.