Kieku Kieku

Ħtaft il-kuxin minn fuq is-sufan u waddabtha għal ras ħija Andrew.

Eħ, dik l-imgħarrqa ta’ kuxin x’pandemonju qajmet!

U lili kemm qalgħetli nkwiet! Li kieku kont naf x’inhu ġej, kont inħalliha bi kwietha fuq is-sufan.

Imma… kieku, kieku…!