Eden

Ġabra ta' poeżiji Il-biċċa l-kbira minnhom miktuba fil-bidu ta' żgħożit l-awtur.