IL-KOTBA GHAT-TFAL

Trevor Zahra - Charles Briffa - Gorg Mallia

Il-Ktieb nru 34 mis-sensiela "Kullana Kulturuali"

Il-ktieb jaghti harsa lejn l-istorja tal-letteratura ghat-tfal f'pajjizna u barra, lejn l-illustrazzjonijiet fil-kotba ghat-tfal u janalizza l-istili diversi f'dan il-generu.