Ħadd ma Jista’ Jsaltan jew Jieħu Tron li mhux Tiegħu

Dan huwa l-aħħar ktieb mit-triloġija “Il-Ġrajja Illustri ta’ Kartaksan”.  Hawnhekk niltaqgħu ma’ Qaddiefi, in-neputi tal-infami Re Karlu XXVI, li jitwebbel jattakka Kartaksan biex jieħu lura t-tron ta’ missirijietu.