L-Għar tax-Xelter

Louis, Mario u Rita kienu jieħdu gost ħafna għand iz-zija Karm u z-ziju Pawl.

Iżda meta semgħu bil-ġrajja tax-xelter dan il-gost inbidel f'avventura stramba.

Is-Sinjura Roż daħlet ukoll fil-biċċa... daqqa biex tfixkel u daqqa biex tgħin.