Il-Kaxxa taz-Ziju

Stella, Viktor u Karmen xtaqu jaraw x'kien fiha l-kaxxa taz-ziju Nin li kienet ilha magħluqa għal snin twal.

Imma x'sabu... ħrafa jew verita'?

U Fredu għalfejn indaħal, biex jgħinhom jew biex ifixkilhom?

IL-KAXXA TAZ-ZIJU ġie tradott għall-Għarbi u ppubblikat minn NLA Projects Ltd - 1994