Villa Siko-Sao

Manwel kien ilu għomru kollu jgħix fil-villa ta' Wied Qlejba.

Iżda issa ċ-ċens għalaqlu u s-sid irid ibigħha.

U Manwel m'għandux flus biex jixtriha.

Min jista' jgħinu jikseb dawk il-flus kollha... tgħid Siko-Sao?