Il-Miraklu tal-Ġiżirana

Iz-zija Marija riedet tgħid li kulma ġara kien miraklu.

Iz-ziju Peter beda jwaħħal fiz-zija!

Il-papa' ried li jdaħħlu l-pulizija fin-nofs.

Iz-ziju Flynn kien dejjem isefsef f'widnejn iz-ziju Peter.

X'kienet il-verita'? X'sar minnha l-ġiżirana?