Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta

Meta Toni kellu sitt snin, ħabta u sabta sab ruħu jgħix ġo dar kbira u qadima fil-Belt... tifel waħdu ma'  ħames nisa.  Ma kinitx dar komuni.

Kienet dar li tistenbaħ mal-lejl, tokrob, titniehed u tagħmel kull xorta ta' ħsejjes; waqt li n-nanna Ġolina tqum tippassiġġa fid-dalma, iċċekċek il-kuruna tar-rużarju u titlob lil San Mikiel.

Fuq kollox, dik id-dar qadima kienet tobgħod lill-irġiel.