STELLA, JIEN U HU

Ktieb awtobiografiku b'tislima lil Stella, mart l-awtur, li mietet fl-1989.