• "Żahra jaf id-differenza bejn popolarità u popoliżmu, bejn intelliġenza u intellettwaliżmu, bejn sentiment u sentimentaliżu." Dr Mario Cassar (dwar “Provenz”)

  • "Trevor Żahra jinħass fl-aqwa tiegħu mill-ġdid, b’kitba konsistenti f’dik li hi stilistika, qawwija u maħsuba f’dik li hija teknika narrattiva, ċerta minnha nnifsha f’dik li hija konċezzjoni ta’ kollox..." Dr Oliver Friggieri (dwar “Lubien”)

  • "Yet despite the local colour of the style the content still has a universal aptness because it is life that Żahra seeks to transmit in his literary efforts." Dr Charles Briffa

  • "Il-Letteratura Maltija għanda isem li tabilħaqq sinonimu mal-ktieb Malti u li litteralmnet kulħadd jaf bih u d-dar għandu mqar ktieb wieħed tiegħu: Trevor Żahra" Rivista ENCORE Ġunju-Awwissu 2016

Xoghol Recenti

QUAND VIENT LA FIN DU JOUR.
QUAND VIENT LA FIN DU JOUR.

In-novelli tal-ktieb VESPRI maqlubin għall-Franċiż minn Roland Viard u ppubblkati bl-isem QUAND VIENT LA FIN DU JOUR.

Ħadd ma Jista
Ħadd ma Jista

Ir-raba' ktieb mis-sensiela "Il-Ġrajja Illustri ta' Kartaksan"

Le Parfum des oeillets
Le Parfum des oeillets

Għażla ta' novelli mill-kotba LUBIEN, PROVENZ u PENUMBRA maqlubin għal......

Is-SEJĦA TAS-SIĠAR
Is-SEJĦA TAS-SIĠAR

Ktieb ikkommissjonat mill-għaqda "Flimkien għal Ambjent Aħjar" bil-għan li jqajjem kuxjenza favur is-siġar.

Sħab

  • Dizzjunarju tal-Malti
  • Merlin Publishers
  • Akkademja tal-Malti
  • Fondazzjoni Kreattiva - Kavallier ta
  • Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
Ktieb tajjeb l-istess bħal ikla tajba: nitpaxxew bit-togħma tagħha u s-sustanzi noħduhom bla ma nindunaw. - Trevor Żahra