• "Zahra jaf id-differenza bejn popolarit u popolizmu, bejn intelligenza u intellettwalizmu, bejn sentiment u sentimentalizu." Dr Mario Cassar (dwar Provenz)

  • "Trevor Zahra jinhass fl-aqwa tieghu mill-gdid, bkitba konsistenti fdik li hi stilistika, qawwija u mahsuba fdik li hija teknika narrattiva, certa minnha nnifsha fdik li hija koncezzjoni ta kollox..." Dr Oliver Friggieri (dwar Lubien)

  • "Yet despite the local colour of the style the content still has a universal aptness because it is life that Zahra seeks to transmit in his literary efforts." Dr Charles Briffa

  • "Il-Letteratura Maltija ghanda isem li tabilhaqq sinonimu mal-ktieb Malti u li litteralmnet kulhadd jaf bih u d-dar ghandu mqar ktieb wiehed tieghu: Trevor Zahra" Rivista ENCORE Gunju-Awwissu 2016

Xoghol Recenti

Żraben
Żraben

Rumanzett għat-Tfal

Ejja Nsajru Poeżija
Ejja Nsajru Poeżija

Ġabra ta' Poeżija u taqbiliet għat-tfal

Sjesta
Sjesta

Ġabra ta' novelli għall-kbar, li jimxu fuq l-istil ta' "Sempreviva", "Vespri", ...eċċ

Il-Misteru tas-Sur Spir
Il-Misteru tas-Sur Spir

Min qatlu lis-Sur Spir?

Shab

  • Dizzjunarju tal-Malti
  • Merlin Publishers
  • Akkademja tal-Malti
  • Fondazzjoni Kreattiva - Kavallier ta
  • Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
Ktieb tajjeb l-istess bhal ikla tajba: nitpaxxew bit-toghma taghha u s-sustanzi nohduhom bla ma nindunaw. - Trevor Zahra